Θα σας πάρω να φύγουμε… σ’ άλλη γη, σ’ άλλα μέρη!

You are currently viewing Θα σας πάρω να φύγουμε… σ’ άλλη γη, σ’ άλλα μέρη!

Αλλάζουμε τόπο ανάλογα με την εποχή και τις ανθοφορίες και μελιτοφορίες.

Το κουβάλημα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας.
Δείτε το βίντεο