Θα σας πάρω να φύγουμε... σ’ άλλη γη, σ’ άλλα μέρη!

Θα σας πάρω να φύγουμε... σ’ άλλη γη, σ’ άλλα μέρη!

Δείτε το βίντεο