ΒΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ

Αγνό και ακατέργαστο, 100% μέλι, όπως ακριβώς μας το δίνει η μέλισσα!